Quý khách hàng truy cập vào website, tức là đồng ý với các điều khoản của công ty Abaydi Travel. 

Nếu khách hàng không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập vào website này, tức là khách hàng đồng ý chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra. Abaydi Travel không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên; Những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập, sử dụng thông tin trên website hoặc khi tải dữ liệu về máy. Những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác, đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

Ngoài ra, quý khách có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và tự chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động, rủi ro xảy ra trên tài khoản của mình.

Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hậu quả của việc sử dụng website.

Quý khách đồng ý không sử dụng dịch vụ vào các mục đích phi pháp, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như không thực hiện các hành động phá hoại, làm suy yếu cơ sở hạ tầng của website và sự ổn định của người dùng khác.

Về nội dung trang web và thay đổi nội dung

Tất cả nội dung trên website cung cấp cho khách hàng đều phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy tắc đạo đức của quốc gia và mang tính chân thực như bản chất sự việc. Abaydi Travel có quyền được bổ sung, điều chỉnh và loại bỏ những thông tin một cách hợp pháp, dịch vụ trên website bao gồm cả những thông tin khách hàng cung cấp để đảm bảo phù hợp với quy định của website, vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào, mà không cần báo trước.

Abaydi Travel và các bên liên quan không bảo đảm, không chịu trách nhiệm thiệt hại hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức tuyệt đối không được phép sử dụng nội dung trên website này vào mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép của Abaydi Travel bằng văn bản.

Về bản quyền

Tất cả nội dung và quyền sở hữu trí tuệ trên website đều thuộc chủ hữu của Abaydi Travel hoặc đã cấp phép hợp pháp cho Abaydi Travel sử dụng. Việc chỉnh sửa, sắp xếp trang và nội dung trên trang đều thuộc về thẩm quyền của Abaydi Travel. Các hành động chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trên trang này vì bất kì mục đích nào khác, đều được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Abaydi Travel.

Về việc sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của quý khách trên website này chỉ được sử dụng khi quý khách đồng ý cung cấp và thông tin của quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối. Thông tin của quý khách chỉ được sử dụng với mục đích liên lạc để thông báo các thông tin và dịch vụ cập nhật của Abaydi Travel như việc xác nhận đặt tour, giải quyết khiếu nại hay các chương trình khuyến mại qua email. Chúng tôi giữ bí mật và bảo đảm thông tin cá nhân của quý khách sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web của chúng tôi.

Về việc tải dữ liệu

Tất cả những hình ảnh, dữ liệu mà quý khách tải về thiết bị cá nhân từ trang này, đều thuộc bản quyền của Abaydi Travel và cho phép quý khách sử dụng. Tuy nhiên, quý khách không được sở hữu những hình ảnh, dữ liệu đã tải và cũng không được nhượng quyền bởi Abaydi Travel.

Liên kết với các trang khác

Trang web này có thể chứa liên kết đến những website khác, được cung cấp để thuận tiện cho việc sử dụng của khách hàng. Tuy nhiên, các website liên kết ngoài này không thuộc quyền sở hữu của Abaydi Travel và chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ hoặc sáp nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web, quý khách cũng thừa nhận và đồng ý rằng Abaydi Travel không kiểm soát tất cả những trang liên kết và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung hay bất kỳ thiệt hại hay cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến nội dung của những trang liên kết bên ngoài.

Đưa thông tin lên trang web

Quý khách đảm bảo có đủ quyền pháp lý, quyền sở hữu, quyền công khai và tất cả nội dung bạn đưa lên website là chính xác và phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy tắc đạo đức cùng các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia.

Quý khách không được đăng (đặc biệt trong mục bình luận tour), phân phối hoặc chuyển tải lên trang web những hình ảnh, từ ngữ thô tục, quấy rối, lạm dụng, đe doạ, xúc phạm, phỉ báng, lừa đảo và những thông tin bất hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

Quý khách đồng ý chúng tôi có quyền từ chối xuất bản hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung quý khách cung cấp tại mọi thời gian và lý do, mà có hoặc không có thông báo.

Abaydi Travel và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do quý khách tải lên trang web.

Luật áp dụng

Mọi hoạt động hay bất đồng phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam hiện hành và toà án TP. Hồ Chí Minh. Thông qua việc đồng ý sử dụng website của chúng tôi, quý khách phải tuân theo toàn bộ quy định của pháp luật Việt Nam.